Samen maken we Brainport sterker

Samen maken we Brainport sterker

We sluiten ons aan bij Brainport voor Elkaar! 

De Brainportregio ontwikkelt zich economisch razendsnel. 📈 De uitdaging is om alle inwoners te laten meedelen in het succes. In ons dagelijks werk zien we namelijk in veel wijken waarin we actief zijn een sociale en economische tweedeling ontstaan. Dat ráákt ons, omdat we ons verbonden voelen met de regio en vinden dat iedereen gelijke kansen verdient.

Met het sociale programma Brainport voor Elkaar, wil Brainport bereiken dat iedereen meedoet in onze samenleving, ongeacht afkomst of opleidingsniveau. Hiervoor bundelt het de krachten van maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijs én bedrijven. Die samenwerking is de sleutel tot het succes van de derde mainport van Nederland, en maakt het een vliegwiel voor evenredige versnelling. 🔑🚀

Ons lidmaatschap van de vereniging Brainport voor Elkaar past perfect bij de initiatieven die we al jaren ondernemen in het kader van leefbaarheid, inclusiviteit en kansengelijkheid:

✅ Bijdragen aan sociale initiatieven van onderaf vanuit Meijsindebuurt samen met CKE.
✅ Mensen extra ondersteunen bij het vinden van werk via Buddy Werkt en de BanenBabbel.
✅ Werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PSO trede 3).

Samen maken we Brainport sterker en zorgen we dat welzijn en welvaart hand in hand gaan! 🤝

Terug naar overzicht