Investeren in duurzame relaties met bewoners

Investeren in duurzame relaties met bewoners

Duurzame woningen in duurzame wijken: zo zien we het graag bij Van der Meijs. We werken hard om de sociale woningvoorraad van corporaties energetisch te verduurzamen, maar een duurzame relatie met de bewoner is net zo belangrijk. Een essentieel onderdeel daarvan is bewonerscommunicatie: duidelijke informatie, een vast aanspreekpunt en vooraf weten wat je kunt verwachten. Onze nieuwe bewonerscoördinator Eefje is de verbindende factor voor bewoners gedurende de gehele renovatie- en onderhoudsperiode. Een vast gezicht voor bewoner én corporatie. Wij wensen Eefje heel veel succes!

Terug naar overzicht