Woonpunt kiest Van der Meijs voor resultaatgericht gevelonderhoud

Woonpunt kiest Van der Meijs voor resultaatgericht gevelonderhoud

De Zuid-Limburgse woningcorporatie Woonpunt gaat een raamcontract aan met zes partijen, waaronder Van der Meijs. Het gaat om een prestatieovereenkomst voor gevelonderhoud. Het doel is een langdurige samenwerking; ontzorging van de corporatie en een uniforme werkwijze staan centraal.

Woonpunt biedt betaalbare en comfortabele woningen aan zo’n 18.000 huurders in Zuid-Limburg. De corporatie, die voorheen samenwerkte met een twintigtal onderhoudsbedrijven in de eigen regio, selecteerde via een tender zes bedrijven voor een langdurige prestatiegerichte samenwerking. Van der Meijs wist zich te kwalificeren.

Gevelonderhoud
In eerste instantie richt de samenwerking zich op de uitvoering van resultaatgericht gevelonderhoud. Gaandeweg komen daar ook bouwkundige werkzaamheden bij, waarmee het contract het totale gevelonderhoud omvat.

Begin samenwerking
Dit jaar is de samenwerking tussen Woonpunt en de onderhoudspartijen begonnen. De zes bedrijven nemen ieder enkele complexen onder handen en Woonpunt voert op verschillende momenten keuringen uit. Daarnaast vinden er persoonlijke gesprekken plaats met de onderhoudsbedrijven. Ontzorging, goede bewonerscommunicatie, slimme scenario’s en een proactieve houding zijn cruciaal; hierop worden de bedrijven beoordeeld. Een ander criterium is duurzaamheid volgens de principes van The Natural Step.

Terug naar overzicht