Winnaar Best Value-traject Woonbedrijf

Winnaar Best Value-traject Woonbedrijf

Woonbedrijf in Eindhoven is voornemens met Van der Meijs een raamovereenkomst te sluiten voor een langdurige, intensieve samenwerking. Dit is de uitkomst van een Best Value-traject, waarbij Van der Meijs als winnaar uit de bus kwam. Door heel gericht aan te tonen hoe wij via resultaatgerichte samenwerking kosten besparen en de corporatie ontlasten, lieten we de andere partijen ver achter ons.

Resultaatgericht samenwerken is dé manier om woningen duurzaam, doelmatig en kostenefficiënt te onderhouden. Dat weet ook Woonbedrijf. Voor de toekomst heeft de Eindhovense corporatie duidelijke doelstellingen geformuleerd: resultaatgericht samenwerken met maximaal vijf partijen, 20% besparing op onderhoudskosten, het ontlasten van de interne organisatie door procesoptimalisaties, en het vergroten van de bewonerstevredenheid. Deze doelstellingen vormden het fundament onder het Best Value-traject dat de corporatie inzette om de (maximaal) vijf beste partners te selecteren.

Best Value-methodiek

Het realiseren van de hoogste waarde voor de laatste prijs, dat is de insteek van de inkoopmethodiek Best Value Procurement. Woonbedrijf startte met een marktverkenning, waarvoor zo’n twaalf vastgoedonderhoudsbedrijven werden uitgenodigd. Met negen hiervan ging de corporatie het vervolgtraject in. Zij werden in twee bijeenkomsten geïnformeerd over de doelstellingen en inkoopmethode, en konden op basis daarvan een inschrijving doen. De vijf beste inschrijvers gaan vervolgens een samenwerking aan om de doelstellingen van Woonbedrijf te realiseren.

Beste score op prijs én kwaliteit

Zowel op het gebied van prijs als op het gebied van kwaliteit werd de inschrijving van Van der Meijs als beste beoordeeld. Bij de beoordeling lag de nadruk op de onderbouwing van de te behalen doelstellingen, de beheersing van risico’s en de meerwaarde van de opdrachtnemer in het vergroten van de klantwaarde. Woonbedrijf vroeg daarbij specifiek om bewijslast te leveren in de vorm van praktijkvoorbeelden.

Concretiseringsfase

De overeenkomst met Woonbedrijf gaat in per 1 januari 2018. Dit geldt ook voor de bedrijven die op de tweede tot en met de vijfde plaats zijn geëindigd in het Best Value-traject. De vijf partijen gaan nu de concretiseringsfase in. Dit betekent dat zij concrete afspraken maken over zaken als de verdeling van de complexen, de aanpak en de bewonerscommunicatie.

Terug naar overzicht