Vraaggestuurd renoveren van badkamer, keuken en toilet

Vraaggestuurd renoveren van badkamer, keuken en toilet

“Uw keuken is 18 jaar oud en aan vervanging toe. Daarom komen we binnenkort een nieuwe keuken plaatsen.” Dat is de traditionele manier van werken volgens een meerjarenonderhoudsplanning. Toch is het steeds vaker de bewoner die zélf kan aangeven of zij haar keuken, badkamer of toilet wil vervangen. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden, maar de wens van de bewoner staat hierbij centraal.

Een soepel proces

Woningcorporatie Bergopwaarts koos ervoor om samen met Van der Meijs en twee andere aannemers de stap te zetten naar het vraaggestuurd renoveren van de binnenpakketten. Voorafgaand aan de start van de samenwerking hebben we afspraken gemaakt over de pakketprijzen en afspraken over de range waarbinnen bewoners keuzes mogen maken. Daardoor is er nu een soepel proces, hoeft er niet eerst een offerte te worden gestuurd maar kunnen we nadat de opdracht binnen is, direct van start.

Erik, projectleider vraaggestuurd renoveren, vertelt: “Samen met de bewoner plannen we een dag die voor de bewoner het beste uitkomt. Ook hier weer, staat de bewoner centraal. Natuurlijk proberen wij door een goede voorbereiding de tijd die we nodig hebben om de werkzaamheden te verrichten, zo kort mogelijk te houden en zo de overlast tot een minimum te beperken. Een keuken renoveren we bijvoorbeeld in één dag. We plaatsen een stofscherm om de overlast van stof te minimaliseren. Omdat de bewoner zélf de wens heeft te renoveren, is er veel meer draagvlak dan dat de renovatie opgelegd zou worden.”

Meerdere langdurige samenwerkingen

Naast het vraaggestuurd renoveren van badkamer, keuken en toilet, renoveren we ook leegstaande woningen voor Bergopwaarts die we vervolgens ook meteen compleet verduurzamen. Dat is ons Mureno-concept. Ook renoveren we op grote schaal en in projectmatige aanpak én verzorgen we het dagelijks- en mutatieonderhoud voor deze corporatie. Dankzij al deze verschillende samenwerkingen, kunnen we wel stellen we dat we een goed op elkaar ingespeeld team zijn en precies weten wat we van elkaar verwachten. Dat werkt fijn!

Terug naar overzicht