Vraaggestuurd renoveren – De bewoner maakt de keuze

Vraaggestuurd renoveren – De bewoner maakt de keuze

Het is geen nieuw begrip en vele hebben het vaker voorbij horen komen of werken al op die manier, vraaggestuurd renoveren. In plaats van dat woningcorporaties bepalen dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op bepaalde tijdstippen, zitten nu de bewoners onder bepaalde voorwaarden aan de knoppen. Het is geen nieuw concept en op papier ook geen ingewikkelde formule. In de praktijk vraagt het echter wel een goede coördinatie, hetgeen niet onmogelijk is maar wel een goede basis moet hebben.

‘Waarbij vraaggestuurd beheer vaak betrekking heeft tot de natte ruimtes van een woning, willen wij het vraaggestuurde naar buiten trekken,’ aldus Wilbert Wevers, projectleider renovatie en onderhoud. ‘Het is in deze tijd niet meer nodig om tegen een bewoner te zeggen wanneer de renovatie plaats vindt, je kunt de bewoner zelf het meest gunstige moment laten uitkiezen. Met de huidige tools kun je de processen zo vormgeven dat je snel kunt op- en afschakelen. We zijn een dienstverlenend bedrijf en op deze manier kunnen wij ons zo ook opstellen. Key is hier wel om duidelijke afspraken met bewoners te maken. Alleen door samen te werken en verwachtingen op elkaar af te stemmen kunnen we het best mogelijke resultaat bereiken.’

Harrie van Eck, directeur renovatie & onderhoud, legt uit waarom je de keuze van het verduurzamen van de woning bij de bewoner legt. ‘Momenteel werken wij mee aan een verduurzamingsproject waarbij er midden in het renovatieblok een mutatiewoning bevindt. Deze woning is als eerste aangepakt en diende als referentiewoning voor de andere woningen. Na het zien van deze woning hebben de andere bewoners besloten om ook direct aan te haken bij het renovatieproces. Nu worden vier woningen binnen 3 weken aangepakt waarbij de bewoners zelf hebben aangegeven dit project nú in te gaan. Er is nu dus veel meer draagvlak dan wanneer de renovatie opgelegd zou worden.’

Beide geven wel aan dat een goed partnernetwerk (co-makers) van belang is. Doordat je kriskras door een woonwijk heengaat moet je snel kunnen schakelen en kunnen vertrouwen op je co-makers. ‘Resultaatgericht samenwerken met partners, woningcorporaties en bewoners is daarom ook van groot belang’ geeft Wilbert aan. ‘Gelukkig hebben wij in de loop van de tijd een mooi netwerk weten te creëren waarmee wij snel kunnen schakelen. Uiteindelijk hebben we allemaal één doel: Een gerenoveerde (verduurzaamde) woning waarbij de bewoners het minste overlast hebben gehad van de renovatie en tevreden zijn met het eindresultaat!’

Terug naar overzicht