Update protocol coronavirus (Covid-19)

Update protocol coronavirus (Covid-19)

In verband met de verspreiding van het coronavirus waren wij eerder al genoodzaakt onze werkwijze aan te passen. Deze informatie is opgesteld met de kennis van vandaag en onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Bereikbaarheid en kantoorbezetting

Het kantoor en de vestigingen (Gemert, Deurne, Waalwijk) van Van der Meijs blijven geopend, maar zijn beperkt bezet. Mensen werken waar mogelijk vanuit huis. Telefonisch en per e-mail zijn we normaal bereikbaar. We voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk op de wijze uit zoals we gewend zijn.

Persoonlijk contact, omgang met bewoners en derden

Volgen we de voorzorgsmaatregelen volgens richtlijnen RIVM:

 • Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.
 •  Gebruik indien nodig handschoenen en/of mondkapje.
 • Schud geen handen.
 • Werk (indien mogelijk) thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bespreek dit met personeelszaken.
 • Bewaar 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Spreid werkplekken zoveel mogelijk.
 • Spreid pauzetijden zodat je zo min mogelijk bij elkaar in kantine of keet zit.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen gereedschap, telefoon, iPad of laptop en maak deze regelmatig schoon met een desinfecterend middel of doekje.

Wanneer we naar bewoners gaan:

 • Zal bij de telefonische afspraak gevraagd worden of iemand in huis in quarantaine zit, positief is getest of verschijnselen vertoont. of verschijnselen vertoont.
 • De medewerker desinfecteert zijn/haar handen, trekt handschoenen aan, belt aan en zet twee stappen naar achteren.
 • Schudt de medewerker geen handen.
 • Voordat de medewerker naar binnen gaat, informeert hij/zij of iemand in huis in quarantaine zit (positief getest is, of verschijnselen vertoont).
 • Als dat zo is, gaat de medewerker niet naar binnen, wenst de bewoner beterschap en vertrekt zonder verrichte werkzaamheden.
 • Kunnen de werkzaamheden wel worden uitgevoerd vraag de bewoners dan afstand te houden en bij voorkeur naar een andere ruimte te gaan.
 • Voor het afbakenen van een veilige zone voor de medewerker zijn er klapbordjes beschikbaar.
 • Na afloop van de werkzaamheden wast de medewerker zijn/haar handen met water en zeep (of desinfectiemiddel).

Afspraken

Zowel interne, als externe afspraken vinden in onderling overleg plaats met inachtneming van de RIVM maatregelen of vinden waar mogelijk op afstand doorgang. Denk hierbij aan telefonisch, conference call, Teams etc.

Werkzaamheden in bewoonde staat

Dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud:

 • Meldingen worden als gebruikelijk in behandeling genomen.
 • Afhankelijk van de ernst van de situatie (spoed) worden deze op korte termijn ingepland en uitgevoerd.
 • Indien er geen sprake is van spoed zal in overleg met de bewoner een afspraak worden ingepland zo snel de situatie dat toelaat.

Planmatig onderhoud & renovatie:

 • Buitenwerkzaamheden aan de buitenschil van de woning gaan door.
 • In bewoonde staat worden werkzaamheden met inachtneming van de RIVM maatregelen uitgevoerd. Zie infographic ‘Contactloos repareren, zo werkt het!’ wat dit concreet betekent voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Werkzaamheden aan zorg- en seniorencomplexen worden alleen in overleg met de woningcorporatie uitgevoerd, of zo nodig op een later moment opgenomen in de planning.

Bewonersenquêtes worden zoals gebruikelijk afgenomen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Werkzaamheden in onbewoonde staat

Werkzaamheden op projecten en leegstaande woningen vinden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM doorgang tot nadere instructie.

Goederen leveren of afhalen

Goederen leveren of afhalen bij ons magazijn, cq. bouwplaats, met inachtneming van de richtlijnen.

Hygiënemaatregelen

Over het algemeen geldt dat iedereen de algemene hygiënemaatregelen goed moet naleven:

Tot slot

Let goed op jezelf en elkaar!

Mochten er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn:

Petra Truren is het centrale aanspreekpunt bij Van der Meijs met betrekking tot alle vragen rond het COVID-19 en de 1,5 meter maatschappij. Zij is te bereiken op p.truren@vdmeijs.nl of op 0800 55 000 15.

Terug naar overzicht