Hoe bewonersconsulente Annemieke zorgt voor meer sociale cohesie

Hoe bewonersconsulente Annemieke zorgt voor meer sociale cohesie

Zolderdates, een ingerichte huiskamer waar bewoners even uit de stof en herrie zijn en elkaar leren kennen én samen werken aan een veilig wijk met frisse uitstraling waar bewoners weer trots op zijn. Zo maar wat initiatieven van onze bewonersconsulente tijdens het renovatieproject voor woningcorporatie Compaen in Helmond en Bergopwaarts in Deurne. De rol van een bewonersconsulente tijdens een renovatieproject gaat namelijk veel verder dan alleen goede bewonerscommunicatie.

Tijdens de renovatie heeft bewonersconsulente Annemieke in een van de leegstaande woningen een huiskamer ingericht. Een plek waar bewoners zich kunnen terugtrekken wanneer er in hun eigen woning even te veel herrie is. Een rustplek, maar ook een plek om samen te komen en je buren te leren kennen. Voor nu de ideale plaats om een interview te houden. Helaas op dit moment een stuk minder gezellig, aangezien nu ook deze woning toe is aan de renovatie.

Annemieke begint enthousiast te vertellen op vraag wat nou de rol is van de bewonersconsulente. “De bewonersconsulente is tijdens een renovatie of tijdens onderhoudsprocessen aanwezig voor de bewoners. Je bent contactpersoon, aanspreekpunt en begeleidt het gehele proces van begin tot oplevering. Dat doe je voor de bewoners en vanuit het bewonersperspectief. Van daaruit leg je contacten met de corporatie, ontzorg je de corporatie zodat ze één aanspreekpunt hebben én ben je de verbindende factor naar de vakmannen toe.”

“Tijdig informatie verstrekken en duidelijk zijn in wat en wanneer je van de bewoners verwacht is belangrijk. Maar bewoners hebben bijvoorbeeld ook vragen over ‘hoe werken die nieuwe zonnepanelen?’, ‘hoe werkt de monitoringsapp?’ en ‘wat moet ik doen als er een storing is?’. Ook die informatie moet je verzorgen. Maar bovenal vind ik het sociale aspect het belangrijkst. Is het bijvoorbeeld een ouder iemand? Hoe zorgen we dan dat de spulletjes aan de kant worden gezet en we de overlast kunnen beperken? Kunnen we familie inschakelen? Of als iemand bijvoorbeeld ernstig ziek is, dan houden we rekening met de ziekenhuisopname of thuiszorg die aanwezig is. Ook moest er een invalide parkeerplek tijdelijk verplaatst worden, dus hebben we samen met de gemeente geregeld dat die bewoners tijdelijk een andere parkeerplek kregen.”

Dat Annemieke het sociale aspect hoog op de agenda heeft staan, wordt ook duidelijk uit alle mooie initiatieven die ze heeft om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. Ze vertelt vol passie over de zolderdates die ze heeft georganiseerd: bewoners van waar de zolderrenovatie nog moet plaatsvinden gaan op bezoek bij bewoners waar de zolder reeds is gerenoveerd. Met als resultaat? Een mix van culturen en leeftijden, trotse bewoners die vertellen over hun mooie zolder en gerustgestelde bewoners die uitkijken naar hun eigen zolderrenovatie.

Samen met de buurtbeheerder van Compaen legt ze de verbinding naar de straat. “Wat kunnen we aan initiatieven bieden in de straat, bij herinrichting van het groen, de veiligheid en verlichting van de achterpaden? Na dit renovatieproject, houden we de betrokkenheid van de bewoners vast tijdens de evaluatie en is dit de start van het project over veiligheid in de wijk en wordt de verlichting van de achterpaden verbeterd. Tenslotte willen we de leefbaarheid verbeteren door mensen met elkaar in contact te brengen. En wat doet het beter dan eten en drinken? Ik kwam erachter dat onze medewerkers bij Van der Meijs nog andere talenten hebben; we hebben namelijk twee grillmasters in ons midden. Onder begeleiding van een professionele grillmaster gaan onze projectleider Johan en uitvoerder Frans én collega’s aan de slag. Met de bewoners worden halal en niet-halal hapjes gemaakt, zodra dit weer mogelijk is natuurlijk. Eten en drinken verbroedert. En dit is voor de buurtbeheerders een kans om op wijk- en buurtniveau de leefbaarheidsthema’s op te pakken en ermee door te gaan! Super dat wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen.”

Terug naar overzicht