RGS en tevreden huurders: de bewoner aan de knoppen

RGS en tevreden huurders: de bewoner aan de knoppen

Beter vastgoedonderhoud tegen lagere kosten: dat is de meerwaarde van resultaatgericht samenwerken (RGS). Steeds meer woningcorporaties ondervinden de voordelen ervan. Maar hoe moeten we dit zien in het licht van een de belangrijkste doelstellingen van de corporatie, namelijk tevreden bewoners? Bij Van der Meijs zijn we dag in dag uit bezig om ook op dit gebied onze klantwaarde te vergroten. Onze ervaringen delen wij graag.

Tevreden bewoners creëer je door zo goed mogelijk in te spelen op hun wensen. Dat vraagt om een klant- en vraaggestuurde uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Het vertrekpunt is dat de bewoner zelf aan de knoppen zit en dus ook zelf het moment van uitvoering kiest. Na de werkzaamheden meten we de tevredenheid van de bewoner met een klanttevredenheidsonderzoek. Bij Van der Meijs zijn we pas tevreden als bewoners ons beoordelen met minimaal een 8,0. In de praktijk scoren we gemiddeld een 8,6. Daar ligt een heldere strategie aan ten grondslag. Vijf acties zijn daarin doorslaggevend.

1. Doelgroepanalyse

Voordat we voor een woningcorporatie aan de slag gaan, voeren we een doelgroepanalyse uit. Zo krijgen we een goed beeld van de huurders, wat ons helpt om de communicatie goed in te richten en de juiste benadering te kiezen. Inzichten die we uiteraard graag delen met de opdrachtgever.

2. Resultaatgericht communiceren

In onze communicatie staat een persoonlijke benadering centraal. Wij hebben een eigen bewonersbegeleider die dicht bij de bewoners staat en ze persoonlijk informeert wanneer de situatie hierom vraagt. Om het bewoners makkelijk te maken, bieden wij ze bovendien toegang tot onze online applicatie via een persoonlijke inlogcode. Alle projectinformatie staat hier overzichtelijk bij elkaar, van de planning en routing tot en met informatie over hinder. De bewoner kan hier zelf het moment van uitvoering kiezen, afspraken maken, de planning wijzigen, enquêtes invullen en aangeven hoe hij met ons wil communiceren: via post, mail, sms, WhatsApp of telefoon. Hij zit dus letterlijk en figuurlijk zelf aan de knoppen. Om bewoners vertrouwd te maken met de online applicatie, geven wij ze voor aanvang van het project een demo. De woningcorporatie heeft uiteraard ook toegang tot de portal en kan hier alle projectinformatie en communicatie inzien.

3. Bewoners ontlasten en ontzorgen

Tijdens de intake inventariseren we of bewoners hulp nodig hebben bij de voorbereidingen op de werkzaamheden in of aan hun woning. Is dit het geval? Dan voeren wij waar nodig aanvullende voorbereidende werkzaamheden uit. Zo ontlasten en ontzorgen we de bewoners en de corporatie.

4. Werkzaamheden combineren

Hoewel meldingen over veiligheids- en comfortaspecten meestal buiten de scope van de samenwerking vallen, is het voor ons vaak een kleine moeite om ze te combineren met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Daarom stellen wij de woningcorporatie vaak voor om deze werkzaamheden toch mee te nemen. Zo ervaren bewoners maar één keer hinder. Denk bijvoorbeeld aan glasbewassing en werkzaamheden aan de elektra-installatie.

5. Continu optimaliseren

De feedbacktool in de online applicatie geeft ons realtime informatie over hoe bewoners onze dienstverlening (hebben) ervaren. Bijzonderheden pakken we direct op, en alle overige informatie komt wekelijks aan bod in onze overleggen. Zo kunnen we direct reageren op feedback, bijsturen en onze werkwijze gedurende het project optimaliseren. Een werkwijze die perfect aansluit op het principe van de lerende organisatie.

Terug naar overzicht