Quickscans RGS voor 2021 afgerond

Quickscans RGS voor 2021 afgerond

De quickscans voor 7 woningcorporaties van alle 181 complexen voor 2021 zijn afgerond. Voor maar liefst 7784 woningen adviseren wij de corporaties op basis van resultaatgericht samenwerken welke werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden en of dit in 2021 is, of nog een jaartje kan wachten. De quickscans leveren een duidelijk beeld van de huidige situatie van de complexen. Tijdens deze inspecties kijken we niet alleen naar de kwaliteit van het hout, beton en verfsysteem, maar ook naar kansen om energetisch te verbeteren en signaleren we asbest. Een quickscan levert de eerste informatie voor de scenariodossiers die we later, per complex opstellen. Daarin nemen we altijd de complexplannen van de corporatie mee. We bieden scenario’s aan voor meerdere onderhoudscycli, zodat de corporatie voor de lange termijn inzicht heeft in de begroting.

Terug naar overzicht