Planmatig gevelonderhoud met vast prijzenboek en vaste teams

Planmatig gevelonderhoud met vast prijzenboek en vaste teams

Voor Wooninc. verzorgen we in 2020 van ruim 200 woningen het planmatig gevelonderhoud, zoals nu bij deze woningen in Geldrop. Voorafgaand aan het werk maken we een quickscan en geven we advies aan de woningcorporatie. We werken met een vast prijzenboek en bieden continuïteit aan werkzaamheden gedurende het jaar. Ook werken we bij Van der Meijs zo veel mogelijk in vaste teams per corporatie. Dat is niet alleen fijn werken voor de corporatie, maar ook voor ons. Zo leren we elkaar goed kennen en zijn we goed op elkaar ingespeeld. Dit betekent efficiënt werken voor onze werkvoorbereiders en onze schilders weten precies wat de wensen van de corporatie zijn.

Terug naar overzicht