Ondersteuning lokale verenigingen en initiatieven

Ondersteuning lokale verenigingen en initiatieven

Als verduurzamingspartner zijn we actief in het hart van wijken en buurten. Daar waar het echte leven zich afspeelt. We zien de mooie kanten, maar ook de minder mooie. Het wel en wee van mensen raakt ons oprecht. Daarom zoeken we de kansen op om samen met opdrachtgevers en bewoners te werken aan meer sociale cohesie in wijken én steunen we lokale goede doelen en initiatieven met als met als doel het verbinden, activeren, verzorgen en ondersteunen van de lokale bevolking. Want samen bereik je meer dan alleen.

Terug naar overzicht