Meijsindebuurt steunt Circle of Talent Eindhoven

Meijsindebuurt steunt Circle of Talent Eindhoven

De regio Eindhoven is ongekend succesvol door de wijze waarop techniek, design en kennis elkaar vinden en omarmen. Tegelijk nemen polarisatie, kansenongelijkheid en onzekerheid toe. Met Meijsindebuurt steunen wij duurzame en sociale lokale initiatieven, omarmen we diversiteit en maken wij ons hard voor gelijkheid.

We beseffen ons dat de jeugd onze toekomst is. En in een wereld waar we van de ene crisis in de andere rollen, hebben kinderen en jongeren een nieuw soort bagage nodig om een betekenisvolle rol te kunnen vervullen.

Persoonlijke en creatieve groei

Circle of Talent geeft alle kinderen en jongeren in de regio Eindhoven de kans om hun kunstzinnige en creatieve vermogens te ontwikkelen. Het is een netwerk waarin onderwijs, culturele instellingen, makers, kindcentra, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk optrekken om hen datgene te bieden wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling. Om ze op te leiden tot jongvolwassenen met verbeeldingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen. Die kritisch denken en in staat zijn zichzelf te presenteren en samen te werken. Allemaal vaardigheden die nodig zijn voor de banen van nu en de toekomst én om actief mee te kunnen doen in de samenleving.

SDG 4 en 11

Van der Meijs heeft 8 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omarmd. Zo ook SDG 4 en 11: kwaliteitsonderwijs en duurzame steden en gemeenschappen. Wij zijn dan ook trots dat we met ons donateurschap voor de Circle of Talent, een kleine bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van de jongere generatie. Zodat zij de handvatten gereikt krijgen om op gelijke voet mee te kunnen doen in de maatschappij.

Terug naar overzicht