Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: hoe doen wij dat?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: hoe doen wij dat?

Duurzaam ondernemen gaat verder dan minder printen en ledverlichting. Circulariteit en duurzaamheid zijn verweven in onze cultuur. Dag in dag uit maken wij ons samen met opdrachtgevers en bewoners sterk voor een duurzame toekomst. Bij elke keuze die we maken, zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en geven op doordachte wijze vorm aan het verduurzamingsproces. Bijvoorbeeld door de materialen die vrijkomen een nieuwe bestemming te geven en door nieuwe materialen zo duurzaam mogelijk toe te passen. We staan vierkant achter de principes van The Natural Step, die we zo veel mogelijk als uitgangspunt gebruiken. Die principes zijn:

  1. Niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  2. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om die te herstellen.
  3. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun fundamentele behoeften.
  4. Niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Circulariteit en duurzaamheid

We kunnen met trots zeggen, dat we erin geslaagd zijn om hout dat vrijkomt tijdens onze projecten, in een sociale werkplaats om te zetten naar nieuw, bruikbaar kozijnhout. Dat circulaire kozijnhout zetten we vervolgens opnieuw in tijdens onze projecten en kan weer voor een lange periode de woning in. Op die manier gaat er minder hout de verbrandingsoven in en werken we aan onze co2-voetafdruk. Zo proberen we bij te dragen aan het herstel van de natuur door haar de tijd te geven die nodig is. Ook verminderen we onze uitstoot door te kiezen voor elektrische auto’s én fietsen. Met ons Precious Plastic project proberen we minder snel stoffen in het milieu te brengen dan de natuur kan verwerken. We verminderen het plastic afval en geven het een tweede leven als bijvoorbeeld glasblokjes voor onze projecten. Daarbij zoeken we ook de samenwerking op met dagbesteding Memo.

Circulariteit zie je ook terug in ons nieuwe kantoorpand in Eindhoven. We verbouwen het pand naar een energiezuinig gebouw en gebruiken daarbij circulaire materialen. Naast het werken vanuit een circulaire gedachte, maken we ook bewuste keuzes in de producten die we toepassen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld gerecyclede verpakkingsmaterialen. Natuurlijk beperken we ook onze eigen energievraag door apparaten uit te zetten wanneer ze niet gebruikt worden en verminderen we het papiergebruik door zo min mogelijk én dubbelzijdig te printen. Wij vinden papieren koffiebekers niet meer van deze tijd. En onze koffiebonen, die zijn ingekocht bij boeren die met respect voor de aarde werken. Ze worden door mensen met een beperking verpakt in een verpakking die bij het GFT kan. Tevens steunen we mensen met albinisme in Afrika door te kiezen voor deze koffiebonen.

Een sociale omgeving met respect voor de natuur

Als verduurzamingspartner zijn we ook actief in het hart van wijken en buurten. Daar waar het echte leven zich afspeelt. We zien de mooie kanten, maar ook de minder mooie. Het wel en wee van mensen raakt ons oprecht. Daarom zoeken we de kansen op om samen met opdrachtgevers en bewoners te werken aan meer sociale cohesie in wijken. Ook ondersteunen we lokale sportclubs en andere goede initiatieven zoals de inzet van circulaire vogelhuisjes zodat er meer leef- en voortplantingsplaatsen voor mezen zijn en deze vogels op hun beurt kunnen bijdragen aan duurzame bestrijding van plaaginsecten zoals eikenprocessierups en buxusrups. Tijdens al onze projecten renoveren we op natuurinclusieve wijze. Dat betekent dat we onze planning aanpassen op het natuurlijke nestgedrag van vogels en ruimte bieden voor deze dieren in de overstek van daken en nestkasten voor vleermuizen plaatsen op de kopgevels.

Onze medewerkers zijn onze kracht

De sociale kant zie je ook terug in ons personeelsbeleid. We geloven in diversiteit en bieden gelijke kansen aan iedereen die ons en onze klanten verder brengt, ongeacht afkomst, religie of andere persoonlijke kenmerken. Onze PSO-certificering is daar een logisch gevolg van. Werk en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is voor ons dan ook de normaalste zaak van de wereld.

We werken nauw samen met scholen en bieden stageplaatsen aan zodat leerlingen kennis kunnen maken met het werk dat we doen en de plaats die we innemen in de maatschappij. Zo leren de schilders in spe niet alleen het vak in de praktijk, maar brengen zij ook een frisse wind binnen ons bedrijf.

Persoonlijke groei vinden we belangrijk. Daarom geven we onze medewerkers de mogelijkheid om zich persoonlijk en beroepsmatig verder te ontwikkelen. Wij zien dit als een investering en vinden investeren in onze medewerkers belangrijk. Door middel van duurzame inzetbaarheid blijven medewerkers langer gezond, betrokken, gemotiveerd en dus productief. We doen geen dingen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun fundamentele behoeften. Bij Van der Meijs zijn wij ons ervan bewust dat onze medewerkers ons allerbelangrijkste asset zijn.

We doen het samen

Samen zorgen we ervoor dat onze bedrijfsvoering van het instandhouden en verduurzamen van woningen, geen schadelijk effect heeft op onze samenleving en dat we zelfs een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Een samenleving waarin mens en milieu elkaar versterken, een samenleving waarin mensen zich thuis voelen in hun eigen woning, in hun eigen wijk en zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving met de woning als basis.

Terug naar overzicht