Lokale betrokkenheid: interview met Stichting Leergeld

Lokale betrokkenheid: interview met Stichting Leergeld

Als verduurzamingspartner geven wij duurzaamheid integraal vorm aan de hand van de principes van The Natural Step. Naast energie, circulariteit en biodiversiteit houden wij ons ook bezig met het vervullen van de basisbehoeften van mensen in onze lokale omgeving. Daarom steunen wij al een aantal jaar Stichting Leergeld: een stichting die kinderen uit gezinnen met een smalle beurs ondersteunt, bijvoorbeeld door deelname aan schoolreisjes, muziekles en sportclubs te faciliteren of door te zorgen voor een fiets of laptop. In het bijzondere afgelopen jaar was het werk van Stichting Leergeld belangrijker dan ooit. Met voorzitter Ton Valckx spraken we over de impact van het coronavirus en het belang van sponsoren zoals Van der Meijs.

“In het afgelopen coronajaar is de tweedeling in de maatschappij pijnlijk zichtbaar geworden: het laat zien hoe snel je als kind aan de zijlijn staat als je ouders/verzorgers het financieel niet breed hebben. Als je gezin maar over één (of geen) laptop beschikt en er geen financiële buffer is, dan wordt thuisonderwijs volgen heel lastig. In 2020 steeg het aantal aanvragen voor laptops dan ook enorm. Het was een flinke uitdaging voor ons om aan die vraag te voldoen. We hebben zowat alle bedrijven en leveranciers in Gemert en omstreken gebeld om genoeg laptops bij elkaar te schrapen. Maar het is gelukt! In totaal hebben we 110 laptops uitgereikt in Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. En we zijn er trots op dat we op deze manier een verbindende factor zijn geweest in de regio.” 

“Maar ook na corona zullen er nog steeds kinderen zijn die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Daarom zijn we heel blij met de steun van onze sponsoren, die we ook in de toekomst hard nodig zullen hebben.” 

Elk kind dat nu mee mag doen, telt later mee in de maatschappij. Trots op het werk van Stichting Leergeld en de kleine bijdrage die wij daarin leveren!

Terug naar overzicht