De rol van inspecteur tijdens onze RGS-trajecten

De rol van inspecteur tijdens onze RGS-trajecten

Vanuit het strategisch voorraadbeheer van de woningcorporatie, op basis van de scope werken naar het ultieme scenario voor onderhoud van de complexen. Zo start onze scenariofase binnen het resultaatgericht samenwerken. Maar hoe kom je nou tot dat ultieme scenario? En hoe zorg je dat kwaliteit geborgd blijft tijdens de uitvoerings- en beheerfase? Dat is waar onze inspecteurs een belangrijke rol spelen. In dit interview vertelt Mark, RGS-inspecteur, over de verschillende prestatie-eisen en hoe we dit waarborgen tijdens de verschillende fases.

De scenariofase

“Het begint allemaal met de quickscan”, zo begint Mark zijn verhaal. “Stel de woningcorporatie geeft in het strategisch voorraadbeheer aan, te willen doorexploiteren voor 30 jaar. Dan gaat onze werkvoorbereider samen met de projectleider op pad en doet een korte schouw van de complexen. Ze kijken of de complexen nú al onderhoud nodig hebben, of nog twee jaar kunnen wachten. Samen met de woningcorporatie maken zij een rondje langs de complexen om de zienswijze te laten zien. En om de opdrachtgever te attenderen op complexen waar veel aan de hand is.”

“Als de quickscans zijn afgerond, komt mijn invulling. Ik voer onafhankelijk van de planvormers, de 0-metingen uit op basis van een 10 procent steekproef. Daarbij let ik op de prestatie-eisen die de corporatie heeft gesteld, zoals geen houtrot, klemmende delen of open verbindingen. De planvormer en ik vergelijken de 0-metingen en quickscans met elkaar in een sparsessie. Wanneer de planvormer bijvoorbeeld aangeeft dat een complex nog twee jaar kan wachten, maar ik zag wel ergens houtrot in de berging, dan hebben we het daar over. Onze bevindingen gaan vervolgens in het scenariodossier. We werken met vaste teams per klant dus hebben nauwe lijntjes. Na intensief overleg komen we samen met de opdrachtgever tot het definitieve scenariodossier. Dan gaan we over tot uitvoering.”

De uitvoeringsfase

“Heel belangrijk tijdens de uitvoeringsfase is de kick off. Je kunt het vergelijken met een coach die voor de wedstrijd de tactiek met zijn ploeg bespreekt. We werken met vaste teams. Dat biedt vertrouwen, het zijn bekende gezichten voor de corporatie en de wensen van de opdrachtgever zijn bekend binnen het team. Tijdens de kick off is het team aanwezig, de opdrachtgever maar ook bijvoorbeeld de verfleverancier of de leverancier van de houtrotreparaties. Vervolgens gaan we over tot uitvoering. Tussendoor check ik middels een inspectie of we op koers zitten. Na afronding van het onderhoud, voer ik een aanvangskeuring uit; die moet gewoon goed zijn. Bij 100 procent functionerende ramen, mag er dus geen één klemmen.

De beheerfase

“Is het onderhoud uitgevoerd? Dan gaat het complex in de beheer voor 6 of 7 jaar. Tussentijds voer ik een periodieke keuring uit en check ik hoe het complex ervoor staat. Is er een prestatie-eis die onder de norm is? Dan herstellen we dat. En na het traject volgt de eindkeuring. Na deze 6 of 7 jaar, volgt er vaak nog een tweede cyclus. Dat is fijn voor beide partijen. Wij hebben continuïteit in werkzaamheden, en de corporatie weet op voorhand waar ze aan toe is en heeft inzicht in de financiën voor een langere periode. Wij kijken tijdens de quickscans en inspecties ook breder dan de scope. Zit er nog enkelglas in of is de spouw toe aan na-isolatie? Dan adviseren wij daarin. Je kunt dus stellen dat de rol van de corporatie echt veranderd is. Zij hebben meer een regiefunctie gekregen. Ze hangen er eigenlijk met een helikopterview boven, laten zich adviseren door de experts en controleren of alles gebeurt zoals afgesproken. RGS heeft veel te bieden voor beide partijen: standaardisatie, uniformiteit en daardoor een optimale kwaliteit én proces!”

Terug naar overzicht