Even voorstellen: projectleider Arno van Uden

Even voorstellen: projectleider Arno van Uden

Met resultaatgericht vastgoedonderhoud valt veel geld te besparen. Onze nieuwe projectleider, Arno van Uden (36) uit Boekel, weet dat als geen ander. Zijn doel: het onderhoudsproces optimaal inrichten, volgens het meest gunstige scenario.

Arno werkt al jaren in de wereld van vastgoedonderhoud en kent het klappen van de zweep. “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het vastgoed van onze opdrachtgevers duurzaam en kostenefficiënt onderhouden wordt. En dat het complete proces soepel verloopt. Ik reken de diverse onderhoudsscenario’s door en breng op basis daarvan advies uit aan de opdrachtgever. Daarbij stemmen we het complete onderhoud af op de staat van het vastgoed over een langere periode. Opdrachtgevers weten met zo’n resultaatovereenkomst precies waar ze aan toe zijn. Met een hogere kwaliteit van het vastgoed en lagere onderhoudslasten als resultaat.”

Resultaatgericht samenwerken

Steeds meer corporaties onderzoeken hoe het onderhoud aan hun woningvoorraad goedkoper en efficiënter kan. “Resultaatgericht samenwerken biedt uitkomst”, aldus Arno. “Het is vaak helemaal niet zo ingewikkeld om de onderhoudscyclus op te rekken en tegelijkertijd de vastgoedwaarde te behouden. Ik merk dat dit besef groeit bij corporaties en andere partijen. Het mooie van Van der Meijs is dat we hier alle disciplines onder één dak hebben en bijvoorbeeld ook energetische maatregelen meenemen en de bewonerscommunicatie verzorgen. Ook dat draagt bij aan de efficiency.”

Terug naar overzicht