Hoe vullen wij een complexstrategie aan?

Hoe vullen wij een complexstrategie aan?

De woningcorporatie bepaalt wat er met een complex gaat gebeuren. Maar wat als Van der Meijs samen met de corporatie de complexstrategie zou bepalen en wij aan de voorkant al onze expertise kunnen inzetten? Zo maar wat ideeën die door mijn hoofd rondspoken. Of het mogelijk is? Geen idee. Daarvoor zit ik nog veel te kort in dit wereldje. Sinds oktober werk ik als content marketeer voor Van der Meijs. Met een timmerman als vader en een verbouwing van mijn 100-jarige woning achter de rug, is dat zo’n beetje de enige bouwtechnische ervaring die ik heb. Maar dat weerhoudt mij er niet van om kritische vragen te stellen en te denken in mogelijkheden. Én dromen mag, toch? Eerst even terug naar de basis.

Hoe bepaalt de woningcorporatie de complexstrategie?

Een tijdje terug zat ik samen met mijn collega Richard Coenen en stelde hem een aantal vragen over het reilen en zeilen bij woningcorporaties. Hij heeft namelijk 25 jaar gewerkt voor woningcorporaties waardoor ik een beroep kan doen op zijn expertise. Richard legde mij uit dat de complexen van woningcorporaties allemaal een eigen complexstrategie hebben en dat die strategieën afgeleid zijn van de totale portefeuillestrategie. Maar waar wordt die portefeuillestrategie dan op gebaseerd? Er zijn vier pijlers die daarbij belangrijk zijn: de ontwikkelingen in de markt, de financiën en de woontechnische- en bouwtechnische kwaliteit. De portefeuillestrategie wordt vertaald naar assetmanagement: het managen van corporatiewoningen en complexen op tactisch niveau. Ze stellen dus eigenlijk de vraag: ‘Houden we dit complex en wat doen we ermee? Slopen we het of verkopen we het’? In vaktermen dus drie opties:

  • Doorexploiteren
  • Verkoop
  • Transformatie
    • Sloop met vervangende nieuwbouw
    • Renovatie

Resultaatgericht samenwerken

Even terug naar die bouwtechnische kwaliteit waar ik het hierboven over had. Dat is interessant, want dat is ons vakgebied! Kunnen wij dan met onze kennis de woningcorporatie extra informatie geven over de bouwtechnische kwaliteit van het complex, waardoor de complexstrategie aangepast kan worden? En hoe zit dat dan precies?

Wanneer de corporatie de strategie bepaald heeft en ervoor kiest om door te exploiteren of te renoveren, kunnen wij onze bouwtechnische kennis inzetten. Tijdens de inspectie van het complex kijken we naar de totale schil van de woning en niet alleen naar het schilderwerk. Die extra informatie nemen we mee in ons scenariodossier waardoor het dus zo kan zijn dat de complexstrategie achteraf aangepast wordt. Volg je het nog? Een voorbeeld ter illustratie:

Stel de woningcorporatie bepaalt dat de complexstrategie doorexploiteren voor 20 jaar is en onze projectleider voert de inspectie uit om te zien wat de kwaliteit van het schilderwerk is en hoe we dit de komende 20 jaar in stand houden. Tijdens de inspectie voert hij een controle van de totale buitenschil uit en komt tot de conclusie dat met enkele aanpassingen, het complex nog 30 jaar in stand kan worden gehouden. Dat nemen we mee in het scenariodossier en bespreken we met de woningcorporatie. Zij kunnen dan de afweging maken op basis van de totale portefeuillestrategie, of het rendabel is om af te wijken van de oorspronkelijke complexstrategie en te kiezen voor een ander scenario.

Oké, even terug naar de vraag ‘hoe vullen wij een complexstrategie aan?’. Het bouwtechnisch advies dat wij geven over de buitenschil en meenemen in ons scenariodossier, kan dus door de woningcorporatie benut worden als input voor de meerjarenbegroting. Klinkt goed! Zo benutten wij maximaal onze expertise en helpen daarmee de corporatie. Dat is pas resultaatgericht samenwerken!

Terug naar overzicht