Kennis en ervaring delen met Bureau Onderhoud, Repair Care en Driessen

Kennis en ervaring delen met Bureau Onderhoud, Repair Care en Driessen

Kennis delen en samen beter worden. Dat is de grootste meerwaarde van de samenwerking tussen Van der Meijs, Bureau Onderhoud, ondergrondexpert Repair Care en verfexpert Driessen. Zo is kwaliteit geborgd en is het resultaat voor onze opdrachtgevers optimaal.

Hoe ziet die samenwerking eruit?

Elke expert heeft zijn eigen inbreng tijdens onze RGS-trajecten. Waar Bureau Onderhoud ons adviseert over RGS in de brede zin van het woord, delen specialisten Repair Care en Driessen hun specifieke kennis. En dat gebeurt al in de scenariofase. Blijkt tijdens de opnames dat er gebreken zijn met betrekking tot de ondergrond? Dan sparren we hierover met Repair Care en nemen we de bevindingen mee in het scenariodossier.

Voor we starten met de uitvoeringsfase, vindt er ook nog een kick-off plaats met het uitvoerend team, deze partners én de woningcorporatie. Projectleider Arno vertelt: “Vergelijk het met een coach die zijn team toespreekt voor de wedstrijd. Bijzonderheden worden besproken, de specialisten lichten specifieke producten toe en de wensen van de corporatie worden nogmaals doorgenomen. Handig, want zo weet iedereen precies wat er van hen verwacht wordt.”

Nauw betrokken tijdens uitvoeringsfase

Ook tijdens de uitvoering, blijven de partners nauw betrokken. Zo ondersteunt Bureau Onderhoud onze inspecteurs Mark en René tijdens de inspecties en komt de technisch specialist van Repair Care periodiek langs voor ondergrondkeuringen. Tips en tricks worden dan met elkaar gedeeld en de kwaliteit wordt vastgelegd in een voortgangsverslag. Jeroen Nieuwkoop, regiomanager bij Repair Care, legt uit dat hij het belangrijk vindt dat niet alleen de reparatie wordt uitgevoerd, maar ook de oorzaak wordt opgelost. “Soms is het lastig de oorzaak te vinden, dan is er bijvoorbeeld bouwkundig iets niet in orde. Samen met Van der Meijs gaan we voor duurzame reparaties. We pakken het bij de bron aan. Je gaat toch ook niet dweilen zonder dat je de kraan uitzet?”

Standaardisatie en uniformiteit

Met alle partners én opdrachtgever, delen we per project een Sharepoint waar iedereen in kan. In deze digitale omgeving worden alle documenten zoals planningen, keuringen en scenariodossiers gedeeld. Ook handig: de nieuwe app van verfspecialist Driessen. Niet alleen wordt het bestelproces daarmee geoptimaliseerd en versneld, er is ook specifieke productinformatie te vinden de app. Zo zorgen we samen voor een uniforme werkwijze, benutten we elkaars kennis en kunde en dat alles voor ons gezamenlijk einddoel: de woningvoorraad van de corporatie zo efficiënt mogelijk in stand houden.

Terug naar overzicht