Nieuws

Renovatie tijdens mutatie (Mureno) is een goed moment om een woning te verduurzamen waarbij de overlast voor de nieuwe bewoners tot het minimum wordt teruggebracht. Dit doen wij in een consortium samen met Toevast. Samen voeren wij het Mureno concept uit van planning tot uitvoering. Voordeel voor de nieuwe bewoners: Energiebesparing, lagere woonlasten en meer wooncomfort. Hierbij geldt: hoe sneller, hoe beter en als consortium, waarbij zowel advies als uitvoering aanwezig zijn, zijn wij een waardevolle partner voor woningcorporaties.

De modulaire aanpak van het consortium

Het verduurzamen van een woning kan opgedeeld worden in concrete modules, afgebakende energetische verbeteringen. Onze aanpak is opgebouwd uit deze afgebakende verbeteringen waardoor wij in staat zijn om op korte termijn woningen één-op-één te renoveren. Mutatiegestuurde verduurzaming: Woningen die op korte termijn worden verduurzaamt waarbij nieuwe bewoners in een volledig gerenoveerd huis trekken, geen overlast ervaren van de verduurzamingswerkzaamheden en woningcorporaties minder huurinkomsten mislopen. Op deze manier kunnen we samen de doelstelling realiseren om in 2050 alle woningen energieneutraal te hebben.

Het consortium met Toevast

Regelmatig nieuws en inspiratie ontvangen?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt deze vier keer per jaar per mail.

Draai uw scherm

Deze website werkt het beste als u het scherm draait