RGS theorie in de praktijk toepassen

RGS theorie in de praktijk toepassen

Blijven leren en onze kennis verbreden vinden we bij Van der Meijs belangrijk. Binnen Resultaatgericht Samenwerken (RGS) blijven we ons daarom graag verdiepen. Gisteren was het de beurt aan onze voormannen, projectleiders, planvoorbereiders en planvormers om de reeds geleerde theorie over risicogericht inspecteren toe te passen in de praktijk. Om de afgesproken resultaat-vereisten binnen het RGS traject te behalen, is het belangrijk dat van te voren de huidige situatie van het complex goed in kaart wordt gebracht. Alleen zo kunnen de juiste stappen worden genomen om het gewenste eindresultaat te bereiken. Onze mannen gingen naar een woningcomplex om deze als casus te gebruiken en daadwerkelijk een inspectie volgens de RGS-methode uit te voeren. Door de verschillende stappen met elkaar uit te voeren, te evalueren en te bediscussiëren konden de mannen hun kennis verbreden en leerden zij alles wat nodig is om een goed plan van aanpak volgens de RGS-methode te schrijven. En die kennis komt goed van pas in de volgende training: planvorming.

Terug naar overzicht